·         Γονείς προσχολικής

 Γνωρίζοντας ότι η προσωπικότητα ενός ατόμου διαμορφώνεται στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ατόμου θεωρούμε πολύ σημαντική την πρώιμη παρέμβαση, την παρέμβαση δηλαδή σε παιδιά μικρής ηλικίας με ενδιάμεση ομάδα στόχο τους γονείς τους. Η πρώιμη παρέμβαση είναι πιο αποτελεσματική καθώς επιτυγχάνεται η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση συμπεριφορών που θα μπορούσαν δυνητικά να εξελιχθούν σε περισσότερο σοβαρές συμπεριφορές στο μέλλον. (NIDA, 2003).Αναγνωρίζοντας, λοιπόν,  τη σημαντικότητα των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης το Κέντρο Πρόληψης συνεργάζεται με  γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας.

·         Γονείς σχολικής

Οι γονείς εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των παιδιών τους και κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας. Συνεχίζουν να αποτελούν τα βασικά πρότυπα συμπεριφοράς για τα παιδιά τους και είναι από αυτούς που υιοθετούν τα παιδιά τις προσωπικές αξίες, στάσεις και κανόνες που τα επηρεάζουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Κύριο στοιχείο βέβαια αυτής της φάσης είναι η επαφή του παιδιού με το Δημοτικό , ένα σχολείο με υποχρεώσεις από την πλευρά του μαθητή και απαιτήσεις από την πλευρά των γονιών και των δασκάλων, γεγονός που επηρεάζει τόσο τη συναισθηματική κατάσταση όσο και τη συμπεριφορά  του παιδιού και του γονιού. Για όλους τους παραπάνω λόγους η παρέμβαση σε γονείς παιδιών αυτής της ηλικίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

·         Γονείς εφήβων

Η εφηβεία αποτελεί μια μεταβατική περίοδο στη ζωή του ατόμου. Είναι μια περίοδος προετοιμασίας, για να επεξεργαστεί ο νέος ζητήματα ταυτότητας (συναισθηματικού, σεξουαλικού, πνευματικού και κοινωνικού περιεχομένου) για το ποιός είναι σχέση με τους φίλους, το άλλο φύλο, τους γονείς, την ευρύτερη κοινότητα. Σ’ αυτήν την ηλικία γίνεται μια βασική διεργασία, διαδικασία του περάσματος από την εξάρτηση στην αυτονομία, από την παιδικότητα στην ενηλικίωση και κάνει τους γονείς να αισθάνονται μπερδεμένοι, αμήχανοι και ανήμποροι να διαχειριστούν καταστάσεις ανυπακοής, θυμού και αμφισβήτησης.

  Το Κέντρο Πρόληψης αναγνωρίζοντας το ρόλο του γονιού ως μοναδικό, για τον οποίο δεν εκπαιδεύεται, δεν προετοιμάζεται για τις απαιτήσεις και ευθύνες που αυτός συνεπάγεται, αλλά βασίζεται στην αγάπη, το ένστικτο και τον αυτοσχεδιασμό επικεντρώνεται στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και στήριξη των γονιών σε θέματα που τους αφορούν.